"if you want to go fast, go alone

if you want to go far, go together"

african proverb

"if you want to go fast, go alone

if you want to go far, go together"

african proverb

mantelzorg voor ongedocumenteerde inwoners van Nederland

Maison Pays-Bas is een stichting die zich sterk maakt voor de rechten, de sociaaleconomische positie en het lichamelijk en geestelijk welzijn van asielzoekers en andere migranten zonder verblijfspapieren in Nederland.

 

Uit onderzoek en onze ervaring blijkt dat het veelal gaat om mensen die door wettelijke, juridische en financiële belemmeringen tussen wal en schip belanden. Zij hebben geen inkomen, geen voorzieningen om op terug te vallen en staan letterlijk op straat.


Maison Pays-Bas biedt juridische bijstand, maatschappelijke hulpverlening en interculturele mantelzorg. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een ad hoc karakter, is laagdrempelig en levert maatwerk.

 

Het bevorderen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen teneinde de omstandigheden waarin de hulpvrager zich bevindt te verbeteren, is een hoeksteen van onze bijstandsverlening. Wij streven ernaar om de meest adequate oplossing te vinden voor een vraagstuk en bij te dragen aan de opbouw van een netwerk.

 

Door onze omgeving bij deze problematiek te betrekken en de publieke opinie te beïnvloeden wil Maison Pays-Bas haar bijdrage leveren aan het vergroten van wederzijdse begrip en vertrouwen tussen ‘rechthebbende’ bewoners en ‘niet-rechthebbende’ inwoners van Nederland.

 

Meer weten? Neem contact met ons op en we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.