"if you want to go fast, go alone

if you want to go far, go together"

african proverb

mantelzorg voor ongedocumenteerde inwoners van Nederland

Maison Pays-Bas is een stichting die zich sterk maakt voor de rechten, de sociaaleconomische positie en het lichamelijk en geestelijk welzijn van asielzoekers en andere migranten zonder verblijfspapieren in Nederland.

 

Onderzoek en ervaring wijst uit dat veel mensen door allerlei wettelijke, juridische en financiële belemmeringen tussen wal en schip belanden. Zij hebben geen inkomen, geen voorzieningen om op terug te vallen en staan er zeer vaak letterlijk alleen voor. In de vorm van mantelzorg verlenen wij maatschappelijke ondersteuning op juridisch, medisch en sociaal gebied. 

 

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een ad hoc karakter, is laagdrempelig en levert maatwerk. Het bevorderen van de samenwerking tussen betrokken partijen is een hoeksteen van onze bijstandsverlening teneinde de algehele situatie waarin de hulpvrager zich bevindt te verbeteren,

 

Wij streven ernaar om de meest adequate oplossing te vinden voor een vraagstuk. Meer weten? Neem contact met ons op en we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.